Kontrast Magasin Fantastik och verklighet

Policy

 

KONTRAST MAGASIN ÄR INTE ETT STÄLLE FÖR POLITISKT HAT
 
Och detta innebär:
INGEN extremism vare sig till höger eller vänster.
INGA fördomar vad gäller etnicitet, kön eller sexuella preferenser.
INGEN politisk korrekthet och INGA sociala rättvisekrigare ("social justice warriors").
INGEN cancel culture.
 
Den som vill lära sig att tänka rationellt och hur man lever i vår gemensamma verklighet (den enda äkta verklighet som finns), måste öppna sig för andra perspektiv och åsikter, oavsett om man personligen finner det obekvämt. Den som vägrar göra detta, förblir ett barn hela sitt liv. Och bara ett barn tror att känslor är viktigare än sanning, verkligheten, argument och sakligheter.
 
Kom också ihåg att grunden för ett demokratiskt samhälle är tolerans och åsiktsmässig mångfald. Och att vi måste tillåta varandra att diskutera åsikter. Utan detta har vi inte heller någon demokrati.

 
 

SKICKA EN KOMMENTAR!

 

Kontrast Magasin utges av
Aleph Bokförlag.

Allt innehåll © 2021 Kontrast Magasin
och respektive upphovsman. All Rights Reserved.