Kontrast Magasin Fantastik och verklighet

Kontakt

 

Redaktör och ansvarig utgivare för Kontrast Magasin och Aleph Bokförlag är Rickard Berghorn. Postadressen är Aleph Bokförlag, Rickard Berghorn, Stenberga 23 B, 574 97 Vetlanda. Enklaste och snabbaste kontaktvägen är dock per mail: info@alephbok.com
 
Bidrag: Du är välkommen att skicka in förslag på material att publicera. Dock, alla bidrag ska alltid skickas per e-post. För icke-beställt material ansvaras inte.

 

SKICKA EN KOMMENTAR!

 

Kontrast Magasin utges av
Aleph Bokförlag.

Allt innehåll © 2021 Kontrast Magasin
och respektive upphovsman. All Rights Reserved.