Weird Webzine Fantastik och verklighet

Seriemord, konspirationer och feminism
i ett nervöst sekel

Av Rickard Berghorn

 

 

Den tyska romantikens främsta häxmästare Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822) är fullt jämförbar med den något senare verksamme Edgar Allan Poe (1809-49). Båda utvecklade skräckgenren bort från den gotiska skräckromantiken genom att frossa i skräckmotiv med psykologisk vinkling mot vardaglig bakgrund, och de lade gemensamt grunden för science fiction-litteraturen tillsammans med Mary Shelley. [1]
 
Mindre känt är att Hoffmann, också i likhet med Poe, var en förgrundsgestalt inom deckargenren, genom sin spännande och stämningsfulla kortroman Fröken de Scuderi (1819; Das Fräulein von Scuderi ), publicerad 22 år innan Edgar Allan Poes The Murders in the Rue Morgue (1841) som vanligtvis anses ha grundat genren. Åtskilliga litteraturvetare har beskrivit Hoffmanns kortroman som historiens första detektivberättelse. Oavsett om man håller med om detta eller inte, går det knappast att förneka att den verkligen är anmärkningsvärt lik en deckare. Berättelsen utmärker sig också genom att skildra världslitteraturens första kända seriemördare i modern mening, med allt vad det innebär av psykisk sjukdom och tvångsbeteenden. [2]
 
Fröken de Scuderi är en kriminalgåta mot en mycket levande historisk bakgrund. Hoffmann gick grundligt tillväga med researchen; berättelsen lider minst av allt brist på övertygande tids- och lokalfärg. Den utspelar sig i det tidigmoderna Frankrike på 1600-talet, i den dåvarande världsmetropolen Paris. Det var en värld som ännu inte hade lämnat medeltida förvillelser och tortyrmetoder bakom sig men som nu konfronterades med den nya tidens förnuft och humanism, här personifierat i den kloka och godhjärtat sluga fröken de Scuderi, en barockens miss Marple om man så vill. Hoffmanns kloka gamla dam är ett porträtt av författaren, filosofen och den tidiga feministen Madeleine de Scudéry (1607-1701).
 
Sålunda blir Hoffmanns protodeckare en utgångspunkt för en oväntat rik exkursion bland litteratur- och kulturhistoriens trolska ruiner...

 

 

RESTEN AV ARTIKELN KAN LÄSAS I EN
KOMMANDE SAMLING FRÅN ALEPH BOKFÖRLAG
HÅLL ETT ÖGA PÅ ALEPHS HEMSIDA

 

 

SKICKA EN KOMMENTAR!

 

Weird Webzine utges av Aleph Bokförlag.
Följ oss på Twitter och Facebook!

Allt innehåll © 2017 Weird Webzine
och respektive upphovsman. All Rights Reserved.
ISSN 1234-1234