Weird Webzine Fantastik och verklighet

Swedenborg, Poe och
multiversum – en svindlande
historia

Av Rickard Berghorn

 

 

I de skälvande åren strax innan Andra världskriget publicerade den engelska filosofen Olaf Stapledon (1886-1950) en av de märkligaste romaner som skrivits: Star Maker (1937). Den namnlösa berättaren upplever hur hans okroppsliga medvetande en natt färdas ut i universum. Han beskriver otaliga främmande civilisationer och varelser, där vissa påminner om vår värld medan andra är helt annorlunda. Han kommer till insikt om att också nebulosor och stjärnor har ett slags liv eller medvetande. Ju mer han lär sig och förstår av vårt universum, desto mer uppgår han själv i ett kosmiskt medvetande.
 
Berättaren kan efterhand skåda såväl det förflutna som framtiden. Han ser hur vårt universum föds ur Big Bang och slutligen drar sig samman och dör. Men allt upphör inte att existera för det, eftersom otaliga andra universum föds och dör. Slutligen får berättaren mental kontakt med det allomfattande medvetandet – Gud eller den stora Demiurgen – som möjliggjort detta multiversum. "Stjärnskaparen" är egentligen ointresserad av varelserna i de universum han formar. Skapandet av en värld är en konstnärlig akt, liksom en konstnär målar en tavla så fulländat han förmår.
 
När berättaren återvänder till vår oroliga och förvirrade värld är det med insikten att vårt universum visserligen är vackert och oerhört fascinerande, men att ingen annan än vi själva har ansvar för det vi är och gör. Den som skådat allt vinner bara en stor ödmjukhet inför livet, men det är kanske i sig en välsignelse.
 
Romanen finns översatt på svenska under titeln Stjärnskaparen (1978). Olof Stapledon var väl insatt i sin samtids astronomi och naturvetenskap och inte mycket har hunnit föråldras, men detta används främst som en språngbräda ut i filosofiska spekulationer. Stapledon låter vetenskap, filosofi, etik och skönlitteratur ingå en svindlande förening, i en litterär tradition med rötterna hos Lucretius De rerum natura (Om tingens natur, svensk övers. 2002) från sista århundradet före Kristus.
 
Idén om multiversum – att det existerar andra universum samtidigt och parallellt med vårat – är viktig i Stapledons roman, och också här vilar han på en oväntat gammal tradition. Spekulationer om andra universum med annorlunda naturlagar är långt ifrån ett modernt påfund...

 

 

RESTEN AV ARTIKELN KAN LÄSAS I EN
KOMMANDE SAMLING FRÅN ALEPH BOKFÖRLAG
HÅLL ETT ÖGA PÅ ALEPHS HEMSIDA

 

 

SKICKA EN KOMMENTAR!

 

Weird Webzine utges av Aleph Bokförlag.
Följ oss på Twitter och Facebook!

Allt innehåll © 2018 Weird Webzine
och respektive upphovsman. All Rights Reserved.
ISSN 1234-1234