Weird Webzine Fantastik och verklighet

Ord på vägen:
Ledare

 

 

Nr 1 av Weird Webzine var en mjukstart. Artikelmaterialet var ambitiöst, men recensionsavdelningarna tog sig inte under perioden, och de väntar ännu på att komma igång med regelbundna uppdateringar. Men hav tålamod – och allt nytt får ni ju ändå serverat gratis.
 
Mjukstart till trots gick numret bättre än väntat. Utan mycket reklam överhuvudtaget skrev både Enhörningen och (på Facebook samt Twitter) Catahya ganska omgående om releasen på ett uppskattande sätt. Artikeln om den unika svenska versionen av Dracula ledde till att kritikern Lotta Olsson blev intresserad och skrev ett helt uppslag om Alephs utgåva av boken i Dagens Nyheter 14/1 2018.
 
Först ut redan i slutet av oktober, medan WW:s hemsida ännu var helt uppenbart under konstruktion, publicerades dock en besynnerlig "recension" i ett science fiction-fanzine. Hur skribenten lyckades leta upp den ännu icke offentliggjorda sajten vet jag inte; men han fann det ändå lämpligt att klaga jämmerligt på "virrighet" i texterna och att knappt något på hemsidan fungerade... Weird Webzine presenterades dessutom av skribenten som ett "sf-fanzine".
 
Låt det bara vara sagt att Weird Webzine inte har något gemensamt med den tämligen inkrökta science fiction-fandomen och heller aldrig kommer att ha det – jag (redaktören) vände ryggen åt sf-fandom för många år sedan, och förmodligen var det just vetskapen om detta som fick nämnda skribent att fjanta sig. Weird Webzine är en allmänt hållen nättidskrift för fantastik och angränsande ämnen och utges helt oberoende av sf-fandom.
 

*  *  *

 
I oktober fick jag veta att Alephs mångåriga medarbetare Annika Johansson (född 1960) blivit diagnostiserad med lungcancer och att tillståndet var allvarligt. Hon hade varit krasslig under lång tid vilket läkare trott var förkylning och lunginflammation, men hon arbetade ändå på med artiklar till Alephs faktaantologi Fantasins urskogar och att renskriva c:a en tredjedel av texten till Mörkrets makter – som alltid var hon en klippa. 31 oktober 2017, inte ens två veckor efter hennes mail om cancerdiagnosen, avled Annika Johansson. Hon blev bara 57 år gammal.
 
Det är en stor förlust för släkt och vänner, men också för fantastiken. Hon var förmodligen den mest pålästa och allmänbildade om skräck och fantasy i Sverige, såväl i litteratur som film, vilket hon visade genom artiklar och krönikor i Alephs tidskrift Minotauren samt i en rad böcker och läslotsar för BTJ Förlag. Hon var en sällsynt vettig och klarögd litteraturkritiker. Tillika var hon en mycket rationell och jordnära människa, trygg i förvissningen om att inget övernaturligt eller gudomligt existerar, samtidigt som hon inte på något sätt var lika fyrkantig och enkelspårig som så många ateister och "skeptiker" tenderar att vara. Annika citerade ofta vad hennes mormor sade på sin dödsbädd, och jag tror att hon själv tänkte likadant inför slutet: "Jag är glad att jag aldrig blev religiös."
 
Första gången jag träffade Annika Johansson var på sf-kongressen ConFuse i Linköping 1998, där hon var inbjuden gäst. Jag gav henne nr 3 av Minotauren, som då fortfarande var ett mycket personligt hållet fanzine med bara ett par hundra ex i upplaga. Ganska oväntat, eftersom vi bara träffats flyktigt, skrev hon några veckor senare ett brev till mig där hon kommenterade innehållet. Mina kåserier gillade hon, novellerna däremot icke – och motiverade det på ett helt övertygande sätt. Hon blev därför min främsta kritiker och bollplank och sporrade mig till en mycket produktiv period av novellskrivande. Redan året därpå debuterade jag professionellt i Jules Verne-Magasinet. Samtidigt hjälpte hon mig med att utveckla Minotauren till en äkta tidskrift, vari hon skrev krönikor under fyra-fem år jämte otaliga artiklar och översättningar. Att säga att jag hade djup respekt för henne är en underdrift; hon är en av de mest betydelsefulla vänner jag haft. Hennes inflytande över Alephs utgivning har varit oöverskådligt också i det som inte synts på ytan, helt jämförbart med Nicolas Krizans betydelse om än på skilda områden.
 
Tillsammans skrev vi åt BTJ Förlag faktaboken Mörkrets mästare: skräcklitteraturen genom tiderna (2006) – jag tog hand om den äldre skräcklitteraturens historia, Annika den moderna delen. Kort innan hon fick cancerdiagnosen diskuterade vi att försöka intressera BTJ Förlag för en ny, bearbetad och korrigerad upplaga. Men det får nu läggas till handlingarna; det går knappast att hitta någon som kan ersätta Annika Johanssons breda expertis och flyhänta sätt att skriva.
– Rickard Berghorn

 

NUMRETS BIDRAGSGIVARE

 
Rickard Berghorn är bokutgivare och författare, redaktör för Aleph Bokförlag och Weird Webzine.
 
Bertil Falk är en välkänd journalist och författare med vida intressen, dock håller han deckare och fantastik speciellt kärt. Hans noveller har bl.a. blivit publicerade i Ellery Queen's Mystery Magazine och han är numera en celebritet i Indien p.g.a. sin bok Feroze Gandhi: The Forgotten Gandhi (Roli Books 2017).
 
Tatiana Fajardo är litteraturvetare (Master of Letters vid University of Sterling, Skottland) med passion för gotisk litteratur. Hennes uppsats om Draculas "bloofer lady" publicerades av Sheffield Gothic vid University of Sheffield. Hon kombinerar sin forskning med att arbeta som lärare i engelska i Spanien. Följ henne på Twitter @Tatiana19796
 
Justin Yandell är en amerikansk kritiker och fantastikkännare, som skriver för den populära nättidskriften Bloody Disgusting. Yandell har fått psykologiska thrillers publicerade, men eftersom romanerna är spökskrivna av honom är han förhindrad att tala om dem: "Min förbannelse är att jag inte kan berätta för folk om de verk jag är mest stolt över." Hans novell "Roadkill" finns att köpa hos Amazon.
 
Noah Löfgren översätter och skriver recensioner för Weird Webzine. Beskriver sig själv som "en överbegåvad slashas på Östgötaslätten, som är för lat för att ta mig till storstan och förädlas till slacker". Vad månde bliva?

 

REKOMMENDERADE LÄNKAR

 
S.T. Joshi's Blog. Lovecraft-auktoriteten och experten på fantastik S.T. Joshi talar.
 
Tatiana Fajardo. Hennes blogg med akademiska texter kring fantastisk litteratur och film.
 
Bloody Disgusting. Nättidskrift med artiklar om skräckfilm, samt recensioner.
 
Diabolique Magazine. En skräcktidskrift med klass. Kanske också den bästa?
 
beyond1001movies. Nicolas Krizans blogg med tusentals kortrecensioner av filmer i alla genrer.
 
Enhörningen. Finlandssvensk nättidskrift (som ibland utges som papperstidskrift) och sajt för fantastik.
 
Catahya. Recensioner, artiklar, intervjuer och forum, främst för fantasy.
 
ZenZat. Författaren och kulturskribenten Bertil Falks blogg + hemsida för bokförlaget Zenzat. Fantastik och deckare.
 
 

SKICKA EN KOMMENTAR!

 

Weird Webzine utges av Aleph Bokförlag.
Följ oss på Twitter och Facebook!

Allt innehåll © 2017 Weird Webzine
och respektive upphovsman. All Rights Reserved.
ISSN 1234-1234