Weird Webzine Fantastik och verklighet

Ord på vägen:
Ledare

 

 

Engelskans "weird" betecknar allt som är sällsamt, bisarrt, overkligt och i allmänhet också övernaturligt och kusligt. Någon exakt svensk översättning finns inte, men "sällsamt" och i synnerhet "trolskt" är antagligen de ord som kommer närmast, i alla fall i samband med fantastiken – skräck, fantasy och science fiction.
 
Trolskt är ett bra och vackert ord som används alldeles för sällan. Ofta borde det i översättningar och svensk originalprosa användas istället för det något utslitna ordet "sällsamt". Också "barockt" och "mysteriöst" kan användas, och varför inte "fabulöst" – eller ännu hellre mirakulös fabulitet av tantalisk naturvidrighet. Svenskan är ett rikt och mångskiftande språk, helt oavsett vad en populär myt säger om saken, och den som har tillgång till Svenska Akademiens ordbok och ordlista kan skriva en lika avancerad, adjektivimpregnerad och mångordig fantastikprosa på svenska, som någon Edgar Allan Poe eller H.P. Lovecraft har gjort på engelska. Jag ringde en gång runt till språkinstitutionerna på våra universitet och pratade med deras doktorer och professorer om myten i fråga; de var alla överens om att den är ogrundad och att ingen egentligen vet hur ordrikedomen skiljer sig mellan svenskan och engelskan. Jag skrev om detta i en ledare till något gammalt nummer av tidskriften Minotauren. Det kan också påpekas att det är en ganska naiv uppfattning, att ett språk skulle vara "bättre" ju fler ord det innehåller.
 
Dock, Weird Webzine lever i detta sammanhang inte som redaktören lär. En svensk nättidskrift bör ha ett svenskt namn, men det blev engelskt eftersom det är meningen att en betydande del av innehållet kommer att publiceras på just engelska framöver. Det som närmast sker är en engelsk översättning av artikeln om Bram Stokers Mörkrets makter från 1899. Weird Webzine får framöver en beständig avdelning ägnad åt att publicera forskning och nyheter kring denna unika svengelska tegelstensroman.
 
Weird Webzines logga är för övrigt designad av Nicolas Krizan efter en idé och skiss av John E. Browning, som jag fick kontakt med i samband med upptäckten av Mörkrets makter.
 

*  *  *

 
Weird Webzine blir Aleph Bokförlags ansikte utåt, liksom tidskriften Minotauren en gång i tiden var förlagets dito. Men skillnaderna blir betydande, helt frånsett att detta är en nättidskrift och Minotauren var en papperstidskrift. Nästan alla artiklar som publiceras ligger tillgängliga under tre månaders tid, för att sedan utges i bokform i Alephs faktaserie "Fantastikens mörker och ljus", vars första titel utkom i september 2017 som Fantasins urskogar: Skräck, fantasy och science fiction i begynnelsen. Men dessa antologier kommer dessutom att innehålla åtskilliga andra artiklar och essäer som inte har publicerats här. Förmodligen blir det också så att vissa av artiklarna som publiceras hos Weird Webzine blir bearbetade och utökade till publiceringen i bokform.
 
Bokpubliceringen gäller alltså artiklar och essäer, tyvärr inte recensionerna – även om det är fullt tänkbart att också sammanställa antologier med speciellt ambitiösa film- och bokrecensioner. Men det blir i så fall sporadiskt förekommande och inte något som sker konsekvent.
 
Låt det bara vara sagt att det är fritt fram för alla att skicka in bidrag. De kommer att läsas med intresserad tacksamhet. Det går inte att garantera publicering av varje enskilt bidrag i vare sig Weird Webzine eller bokserien "Fantastikens mörker och ljus", men förhoppningen är att Aleph efterhand ska kunna betala för publicerade bidrag, liksom Minotauren på sin tid betalade sina bidragsgivare.

 

NUMRETS BIDRAGSGIVARE

 
Slutligen i rättvisans namn några ord som presentation av numrets bidragsgivare:
 
Rickard Berghorn (född 1972) är bokutgivare och författare, redaktör för Aleph Bokförlag och Weird Webzine.
 
John Edgar Browning (född 1980) är en amerikansk författare och folklorist, internationellt känd som expert på vampyrer och Dracula i film och litteratur. Hans doktorsavhandling var en fältstudie av en subkultur i New Orleans med människor som identifierar sig själva som vampyrer; den väckte stor uppmärksamhet i media och ledde till reportage i bl.a. Discovery Channel. Browning vann Lord Ruthven Award för boken Dracula in Visual Media (2011).
 
Fredrik Hulting är historiker och kulturvetare med flera års studier i Storbritannien och mångårig erfarenhet från arbete i museivärlden.
 
Annika Johansson (1960-2017) var litteraturvetare och författare med speciell inriktning på fantasy och skräck. Hon skrev bl.a. rader av faktaböcker och läslotsar för Bibliotekstjänst Förlag såsom Världar av ljus – världar av mörker (3:e upplagan 2009), På gott och ont: Boktips om fantasy och skräcklitteratur (2011) och tillsammans med Rickard Berghorn Mörkrets mästare: Skräcklitteraturen genom tiderna (2006). Hon dog hastigt och oväntat i lungcancer strax efter att första numret av Weird Webzine publicerades.
 
Noah Löfgren (född 1993) beskriver sig själv som "en överbegåvad slashas på Östgötaslätten, som är för lat för att ta mig till storstan och förädlas till slacker". Vad månde bliva?

 

REKOMMENDERADE LÄNKAR

 
Diabolique Magazine. En skräcktidskrift med klass. Kanske också den bästa?
 
beyond1001movies. Nicolas Krizans blogg med tusentals kortrecensioner av filmer i alla genrer.
 
Enhörningen. Finlandssvensk nättidskrift (som ibland utges som papperstidskrift) och sajt för fantastik.
 
ZenZat. Författaren och kulturskribenten Bertil Falks blogg + hemsida för bokförlaget Zenzat. Fantastik och deckare.
 
 
– Rickard Berghorn

 

SKICKA EN KOMMENTAR!

 

Weird Webzine utges av Aleph Bokförlag.
Följ oss på Twitter och Facebook!

Allt innehåll © 2017 Weird Webzine
och respektive upphovsman. All Rights Reserved.
ISSN 1234-1234