Weird Webzine Fantastik och verklighet

Demonbarberaren i Paris

Av Rickard Berghorn
och Anonym

 

 

1825 års artikel i The Tell-Tale Magazine, som direkt eller indirekt inspirerade romanen The String of Pearls (1846-47) där "demonbarberaren" Sweeney Todd framträdde i den form vi känner honom idag, hade rubriken "A Terrific Tale of the Rue de la Harpe, Paris" och relaterade ett påstått verkligt brottsfall i Frankrike. Men hela skrönan går egentligen tillbaka på en flera hundra år gammal parisisk sägen, som man kan läsa om i artikeln här bredvid.
 
Följande översättning är från boken The Terrific Register: or, Record of Crimes, Judgments, Providencies and Calamities (1825) – texten lär överensstämma med den i Tell-Tale Magazine. The Terrific Register är en omfattande samling av skräckfyllda anekdoter från historisk och modern tid, hämtade från en engelsk tidskrift som hette just The Terrific Register och utgavs 1823-25. Enligt Charles Dickens biograf John Forster var detta den store författarens favoritlektyr som yngling, vilket möjligen förklarar varifrån han fick inspirationen till Sweeney Toddliknande skrönor i främst Martin Chuzzlewit (1844).

 

FRUKTANSVÄRD SKANDAL
VID RUE DE LA HARPE I PARIS

 
Vid Rue de la Harpe, som är en lång, dyster, mycket gammal gata i förorten Saint-Marcel, finns ett utrymme eller gap i bebyggelsen där tidigare två hus stod, och i vars ställe nu blott återfinns ett melankoliskt minnesmärke...

 

 

RESTEN AV ARTIKELN KAN LÄSAS I EN
KOMMANDE SAMLING FRÅN ALEPH BOKFÖRLAG
HÅLL ETT ÖGA PÅ ALEPHS HEMSIDA

 

 

SKICKA EN KOMMENTAR!

 

Weird Webzine utges av Aleph Bokförlag.
Följ oss på Twitter och Facebook!

Allt innehåll © 2017 Weird Webzine
och respektive upphovsman. All Rights Reserved.
ISSN 1234-1234