Weird Webzine Fantastik och verklighet

De odöda:
Vampyren och zombien

Av John Edgar Browning

 

 

Med undantag för spöken och andar, finns det inga övernaturliga väsen som är så nära förknippade med döden som vampyrer och zombier. Genom sin natur och gestalt är de skapelser av själva döden och mänsklighetens rädsla för, eller oförmåga att förstå, livets förgängelse; de är döden personifierade. Historiskt sett är också de egentliga vampyrerna och zombierna av ungefär samma ålder, även om varelser som kan förstås som vampyrer eller vampyriska väsen – med andra ord varelser vars beteende påminner om vampyrism (d.v.s. törst efter mänskligt blod eller energi) – mycket väl kan vara äldre än mänsklighetens skriftliga historia. Denna artikel ägnas främst åt de vampyrer och zombier som började skildras på 1700-talet; vi följer deras skilda men också överlappande utvecklingslinjer...

 

 

RESTEN AV ARTIKELN KAN LÄSAS I
ALEPH BOKFÖRLAGS SAMLING
STUDIER I SVART

 

 

SKICKA EN KOMMENTAR!

 

Weird Webzine utges av Aleph Bokförlag.
Följ oss på Twitter och Facebook!

Allt innehåll © 2017 Weird Webzine
och respektive upphovsman. All Rights Reserved.
ISSN 1234-1234