Weird Webzine Fantastik och verklighet

Alhazred och Alhazen: H.P. Lovecraft
och verkligheten bakom myten

Av Rickard Berghorn

 

Abdul Alhazred var en lärd författare på 700-talet e.Kr., vars märkliga liv skildrades av biografiförfattaren ibn Khallikan på 1100-talet. Alhazred fann inget av värde i den muslimska tron och valde istället att tillbedja gudar vid namn Yog-Sothoth och Cthulhu, och att under långa resor fördjupa sig i osunda kunskaper. Vansinnig av insikterna skrev han under en vistelse i Damaskus manuskriptet Al-Azif, vilket på 900-talet översattes till grekiska som Necronomicon och fick en förstulen spridning i Europa.
 
Detta är en omviskad och av katolska kyrkan förbjuden bok som berättar om världsalltets sanna härskare och hur de åkallas, och om människans obetydliga position i ett ogästvänligt universum. De som till äventyrs läser boken, går å förståndets vägnar samma öde till mötes som dess författare.

 

EN MODERN MYTOLOGI

 
Alhazred och hans verk Necronomicon är en modern myt som föddes i pulptidskrifter på 1920- och 30-talen. Mytologin har en stark prägel av arabisk demonologi och egyptisk mytologi men skapar också en syntes med modern vetenskap. Den blinda och tanketomma överguden Azathoth i universums centrum, "det krälande kaosets" inkarnation Nyarlathotep och andra främmande och skräckinjagande gudar, framstår som symboler för universums grundstruktur – blinda naturlagar, växande entropi och kvantfysikalisk slumpmässighet...

 

 

RESTEN AV ARTIKELN KAN LÄSAS I
ALEPH BOKFÖRLAGS SAMLING
STUDIER I SVART

 

 

SKICKA EN KOMMENTAR!

 

Weird Webzine utges av Aleph Bokförlag.
Följ oss på Twitter och Facebook!

Allt innehåll © 2017 Weird Webzine
och respektive upphovsman. All Rights Reserved.
ISSN 1234-1234