Kontrast Magasin Fantastik och verklighet

Vad är detta?

Tidskrift för klassiska och moderna sällsamheter, historiska och
nutida märkligheter i kontrastrik blandning: Fantastik i bok
och film, bisarr vetenskapshistoria, steampunk, verkliga
och fiktiva brott... Varje nummer är på 60 sidor
och tidskriften utges 4 gånger per år.

 

Kontrast Magasin ISSN 2003-7112 publiceras av Aleph Bokförlag.
4 nr/1 år kostar 212 kr till Alephs bankgiro 151-6178, swish
0702249385 eller PayPal. Ange alltid från vilket nummer
prenumerationen ska gälla! Antingen vid betalningen
eller per epost till info@alephbok.com

 

Utlandsprenumeration kostar
263 SEK med PayPal

 
 • Kontrast Magasin nr 3-4/2021, december

  FRÅN SKRÄCKVÄLDE I WALES TILL
  ALFRED HITCHCOCK. ARTHUR MACHEN, KJELL E.
  GENBERG, PER OLAISEN & M.P. SHIEL. RECENSIONER.
  ARTIKLAR, NOVELLER & DEBATT

 • Kontrast Magasin är Aleph Bokförlags tidskrift.
  Aleph utger fantastik – både skönlitteratur och fakta – och balanserar
  utgivningen mellan underhållning och det historiskt
  intressanta. Alephs engelska dotterförlag är Timaios Press

Aleph Bokförlag & Timaios Press
utger c:a 10 böcker per år
Alephs hemsida
Allt innehåll © 2021 Kontrast Magasin
och respektive upphovsman. All Rights Reserved.